تبلیغات
دهکده زبان - آموزش اصطلاحات
چهارشنبه 4 خرداد 1390  12:45 ب.ظ


اصطلاح شماره 1

Horse of a different color

معنی: یک موضوع دیگر، یک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ

Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one's prank is quite a different matter.

اریک دوست دارد با دوستانش شوخی کند، اما مواظب است که کسی از شوخی‌های او ناراحت نشود. شوخی‌ای که کسی را ناراحت کند یک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن یک چیز است و آزردن دیگری با شوخی چیز دیگری است.

 

اصطلاح شماره 2

Take it on the lamb

معادل فارسی: در رفتن

Poor Rich has always had his problems with the police. When he found out that they were after him again, he had to take it on the lamb. In order to avoid being caught and thrown in jail, he was forced to flee in a great hurry.

بیچاره ریچارد همیشه بـا پلیس مشکل داشته. وقتی فهمیـد که اونا دنبالش هستند، مجبـور شد در بره. برای اینکه گیر نفته و تو زندون نیفته مجبور شد به سرعت فرار کنه.

 

اصطلاح شماره 3

Cat got your tongue

معادل فارسی: موش زبانت را خورده (خجالتی)

What's the matter? Cat got your tongue?

موضوع چیه؟ موش زبونت رو خورده؟ (یعنی چرا حرف نمی‌زنی)

  

 

Get in someone's hair

معنی: کسی را اذیت کردن

- I know that the children get in your hair, but you should try not to let it upset you so much.

- Listen, Jim. I can't help it. The children bother me and make me very angry.

- من می‌دونم که بچه‌ها اذیتت می‌کنند، اما باید سعی کنی نذاری این موضوع تو رو خیلی ناراحت کنه.

- ببین جیم. من نمی‌تونم کاریـش کنم. بچه‌هـا منو اذیـت می‌کنند و منو خیلی عصبانی می‌کنند.

 

اصطلاح شماره 5

Jump down someone's throat

معنی: یقه کسی را گرفتن، با عصبانیت با کسی برخورد کردن

You don't have to jump down my throat! I told you that I'd make it home around 11:50. I don't intend to be late!

مجبور نیـستی اینقـدر با عصبانیت با من برخـورد کنی! بهت گفتـم که حـول و حـوش سـاعت 11:50 برمی‌گردم خونه. من قصد ندارم دیر بیام!

 

اصطلاح شماره 6

Shoot off one's mouth

معنی: لاف زدن، غلو کردن

Jim doesn't play tennis very much, but he's always shooting off his mouth about how good he is. Yet he's fooling nobody. Jim is somewhat of a braggart and everyone knows that he gives opinions without knowing all the facts and talks as if he knew everything about the game.

جیم زیاد تنیس بازی نمی‌کنه، اما همیشه در مورد اینکه چقدر خوب بازی می‌کنه غلو می‌کنه. البته اون کسی رو دست نمی‌ندازه. جیم تا اندازه‌ای یک «لاف زن» هستش و همه می‌دونند که بدون اینکه همه چیز رو بدونه ابراز عقیده می‌کنه و طوری حرف می‌زنه که انگار همه چیز رو درباره بازی می‌دونه.

 

اصطلاح شماره 7

Pull someone's leg

معنی: کسی را دست انداختن

- Hey, Al, I was invited to be a judge for the contest.
-
Oh, really? You're pulling my leg!

- هی، اَل، من برای داوری تو اون مسابقه انتخاب شدم.
- واقعاً؟ تو داری من رو دست می‌ندازی!

 

اصطلاح شماره 8

Get off someone's back

معنی: دست از سر کسی برداشتن

- Hey, John. I'm bored. Come on, let's go out and do something
-
Sorry, I'm right in the middle of studying for a physics exam. I won't be able to make it tonight
-
You've been studying for a long time. Why don't you take a break?
-
Get off my back! I can't go anywhere!
-
OK, I'll stop bothering you only if you promise to let me know the minute you're finished.

- هی، جان. من خسته شدم. بیا بریم بیرون یه کاری بکنیم.
- متأسفم، الآن دارم خودم رو برای یک امتحان فیزیک آماده می‌کنم. امشب نمی‌تونم بیام.
- تو خیلی وقته که داری درس می‌خونی. چرا یک کم استراحت نمی‌کنی؟
- دست از سرم بردار! من هچ جا نمی‌تونم بیام!
- باشه، دیگه اذیتت نمی‌کنم فقط به این شرط که قول بدی هر موقع کارت تموم شد بهم بگی.

 

اصطلاح شماره 9

People who live in glass houses shouldn't throw stones

توضیح: وقتی کسی خودش هم مقصر است نباید دیگران را سرزنش کند.

Janet has often criticized her friend, Lois for driving too fast, yet she herself has had her license suspended for exceeding the speed limit. Lois once tried to tell her that people who live in glass houses shouldn't throw stones, but it didn't do much good. Janet simply didn't accept the fact that she should not pass judgment on other people when she is just as bad as they are.

 

جانت همیشه دوستش لوئیس را بخاطر اینکه با سرعت زیاد رانندگی می‌کند، سرزنش می‌کند، درحالیکه خودش بخاطر سرعت غیرمجاز گواهی‌نامه‌اش توقیف شده است. لوئیس یک دفعه سعی کرد به او بگوید که وقتی خودت هم مقصر هستی نباید دیگران را سرزنش کنی، اما این زیاد فایده نداشت. جانت این حقیقت را قبول نکرد که نباید در مورد دیگران حکم صادر کند وقتی که به اندازه آنها مقصر است.

 

اصطلاح شماره 10

Fishy

معنی: عجیب، مشکوک

When the security guard saw a light in the store, it seemed to him that there was something fishy going on. He called the central office and 
explained to his superior that he thought something  strange and suspicious was occurring.

وقتی نگهبان نوری را در مغازه مشاهده کرد، به نظرش رسید که چیز مشکوکی در حال اتفاق بود. او با دفتر مرکزی تماس گرفت و به مافوقش گفت که به گمان او چیز عجیب و مشکوکی در حال وقوع بود.

  

اصطلاح شماره 11

Go to the dogs

معنی: مخروبه شدن

Have you seen their house lately? It's really gone to the dogs
It's true that it has become run-down and in serious need of repair, but I'm sure that it can be fixed up to look like new.

اخیراً خانه آنها را دیده‌ای؟ آن واقعاً به مخروبه تبدیل شده است. این درست است که مخروبه شده است و به تعمیرات اساسی نیاز دارد، اما من مطمئنم که می‌تواند (طوری) تعمیر شود که نو به نظر برسد.

 

اصطلاح شماره 12

All thumbs

معادل فارسی: دست و پا چلفتی، بی دست و پا

- Hey, Bea. Can you help me out? I don't seem to be able to button up the back of my dress.
- Sure. Let's see if I can do it for you.
- I guess I'm all thumbs because I'm so nervous. I'm already late for my date.
- Well, I suppose that being so nervous would make you clumsy and awkward. But don't worry, I'm sure your date will wait.

- هی،بی. می‌تونی کمکم کنی؟ فکر نمی‌کنم بتونم دکمه‌های عقب لباسم رو ببندم.
-
البته. بزار ببینم می‌تونم این کار رو برات بکنم.
-
فکر کنم دست و پا چلفتی شدم آخه خیلی عصبی هستم. الآن برای قرار ملاقات دیرم شده.
-
خب، گمان کنم عصبی بودن تو رو اینقدر بی‌دست و پا می‌کنه. اما نگران نباش، مطمئنم که دوستت منتظر می مونه.

 

اصطلاح شماره 13

Not to have a leg to stand on

توضیح: دلیلی برای اثبات سخن خود نداشتن

He won't have a leg to stand on unless he can prove that ...

او دلیلی برای اثبات گفته خود نخواهد داشت مگر اینکه بتواند ثابت کند که ...

Without evidence, we don't have a leg to stand on.

بدون مدرک ما هیچ دلیلی برای اثبات گفته خود نداریم.

 

اصطلاح شماره 14

Shake a Leg

معنی: شتاب کردن، عجله کردن

- Mary, you always take such a long time to put on your makeup. Come on, shake a leg!
- I'll be finished in a minute. Be patient.
- You've got to hurry or else we won't arrive on time to see the last show.

- مری، تو همیشه کلی طول می‌کشه که خودت رو آرایش کنی. بجنب دیگه!
-
تا یک دقیقه دیگه کارم تموم می‌شه. صبر داشته باش.
-
باید عجله کنی، وگر نه برای دیدن آخرین نمایش به موقع نمی‌رسیم.

 

اصطلاح شماره 15

Stick Out One's Neck

معنی: ریسک کردن، خطر کردن

Why should I stick my neck out for them?

چرا باید خودم را به خاطر آنها به خطر بیاندازم؟

 

اصطلاح شماره 16

Holy cow!

توضیح: از این اصطلاح بیشتر برای بیان احساساتی مانند غافلگیری یا عصبانیت استفاده می‌شود. این اصطلاح میان نوجوانان بسیار شایع است.

"Holy Cow!" she said as she saw his car after the horrible accident.

او وقتی ماشینش را پس از آن تصادف وحشتناک دید گفت: «خدای من!»

Holy cow! How did she do that?

خدای من! او چطور این کار را کرد؟

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 03:00 ب.ظ

Thank you. An abundance of stuff.

generic cialis pill online where to buy cialis in ontario cialis para que sirve cialis coupon cialis 20 mg best price tadalafilo cialis efficacit cialis usa cost prices on cialis 10 mg cialis dosage amounts
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:55 ب.ظ

With thanks. I value this!
canada discount drugs cialis prix cialis once a da canadian cialis cialis online nederland link for you cialis price what is cialis cialis generic tadalafil buy we recommend cialis best buy buy cheap cialis in uk buy cialis uk no prescription
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:21 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis generic cialis super kamagra buy brand cialis cheap interactions for cialis the best choice cialis woman buying cialis in colombia cialis et insomni generico cialis mexico cialis official site deutschland cialis online
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:27 ق.ظ

Thank you. Loads of content.

cialis arginine interactio generic cialis soft gels prices for cialis 50mg compare prices cialis uk cialis uk next day generico cialis mexico cialis for sale south africa achat cialis en itali cialis generico online only here cialis pills
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 08:54 ب.ظ

You actually stated it really well!
cialis daily reviews cialis generique fast cialis online 200 cialis coupon warnings for cialis venta de cialis canada generic cialis at the pharmacy 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generisches kanada venta cialis en espaa
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:14 ب.ظ

Cheers, I like it!
cialis billig canada discount drugs cialis tadalafil 10 mg tadalafilo cialis 100 mg 30 tablet recommended site cialis kanada cialis pills price each tarif cialis france cost of cialis cvs cialis online deutschland
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Really quite a lot of good material!
generic cialis pro cialis prices cialis kaufen wo overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg cialis 20 mg cost side effects of cialis cialis 30 day sample we like it cialis price cialis 100 mg 30 tablet
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Effectively expressed indeed. .
buy cialis buying cialis on internet buy original cialis we use it 50 mg cialis dose only here cialis pills buy generic cialis prezzo cialis a buon mercato cialis pills boards how much does a cialis cost cialis para que sirve
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Amazing all kinds of useful tips.
cialis et insomni ou trouver cialis sur le net warnings for cialis cialis dosage recommendations cialis 5 mg scheda tecnica sublingual cialis online prix de cialis cialis sicuro in linea cialis farmacias guadalajara we like it safe cheap cialis
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 09:54 ب.ظ

Seriously lots of wonderful material.
online prescriptions cialis link for you cialis price viagra or cialis cialis 200 dollar savings card cialis tablets for sale cialis e hiv cialis herbs chinese cialis 50 mg cost of cialis per pill cialis online nederland
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:41 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis 5 mg effetti collateral cialis rezeptfrei sterreich tadalafil tablets cialis daily side effects for cialis when can i take another cialis generic cialis at the pharmacy where to buy cialis in ontario cialis 100 mg 30 tablet legalidad de comprar cialis
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 09:23 ب.ظ

With thanks. A good amount of knowledge.

5 mg cialis pharmacie en ligne prix cialis once a da prezzo di cialis in bulgaria cialis online buy cialis online nz cialis qualitat cialis 200 dollar savings card generic cialis at walmart canadian discount cialis dose size of cialis
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 09:28 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of data.

cialis kaufen cialis online napol canadian discount cialis wow cialis 20 cialis prices cialis 20 mg effectiveness order a sample of cialis cialis generisches kanada callus cialis purchasing
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:27 ب.ظ

Incredible a lot of superb material!
tarif cialis france cialis 5 mg para diabeticos cialis tablets for sale cialis online nederland cialis prices cialis lowest price cialis in sconto cialis 50 mg soft tab precios de cialis generico tadalafil 5mg
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:53 ق.ظ

You suggested this terrifically!
buy cialis cialis lowest price cialis usa cost cialis generika in deutschland kaufen cialis cipla best buy we use it 50 mg cialis dose cialis venta a domicilio ou trouver cialis sur le net side effects for cialis cialis usa cost
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You made the point.
viagra cialis levitra cialis vs viagra cialis generico postepay cheap cialis 40 mg cialis what if i take click here take cialis how do cialis pills work cialis en mexico precio costo in farmacia cialis online cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:20 ق.ظ

Very good content. Cheers!
low cost cialis 20mg cialis canada cialis 30 day sample cialis price in bangalore dose size of cialis enter site natural cialis where cheapest cialis price cialis wal mart pharmacy cialis dosage recommendations cialis 20 mg cost
buy generic cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 03:18 ب.ظ

Truly lots of amazing material!
bulk cialis dose size of cialis bulk cialis warnings for cialis opinioni cialis generico cialis online napol preis cialis 20mg schweiz tadalafil 5mg cialis alternative cialis italia gratis
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:13 ب.ظ

Wow many of wonderful tips.
viagra canadiense online pharmacies legitimate global pharmacy canada top rated canadian pharmacies online canada pharmaceuticals online candida viagra most reliable canadian pharmacies canada drugs online canadian pharcharmy online canadian pharmacy world
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:33 ق.ظ

Fine postings. With thanks.
generic cialis 20mg uk cialis cipla best buy buying brand cialis online we like it cialis soft gel generic cialis review uk cialis for sale cialis patentablauf in deutschland cipla cialis online generic cialis at walmart buy original cialis
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:55 ب.ظ

Really quite a lot of wonderful facts!
cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis we like it cialis soft gel cialis super kamagra only now cialis for sale in us cialis generico postepay cialis great britain cialis online deutschland how much does a cialis cost when will generic cialis be available
where can i order viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

You actually explained that adequately.
where i can buy viagra viagra usa pharmacy how to buy viagra online online viagra no prescription where to order viagra online can i buy viagra at walmart order viagra buy viagra online india where can i buy cheap viagra viagra nz buy
levitra vs cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:58 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buy online cialis 5mg cialis 5mg prix generic cialis soft gels cialis sans ordonnance cialis for daily use buy cialis cialis 10 doctissimo look here cialis order on line try it no rx cialis we like it cialis soft gel
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:04 ب.ظ

Tips effectively used.!
safe dosage for cialis dosagem ideal cialis where to buy cialis in ontario what is cialis buy original cialis generic cialis in vietnam buy cialis online legal generic cialis soft gels cialis 5 mg cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:28 ب.ظ

Useful data. Thanks.
i recommend cialis generico female cialis no prescription cialis e hiv cialis cuantos mg hay cialis cuantos mg hay generic cialis 20mg uk cialis farmacias guadalajara callus buy cialis uk no prescription where do you buy cialis
Viagra prices
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:37 ق.ظ

Thank you, I appreciate this.
where to purchase viagra online where to buy viagra online without prescription viagra from usa pharmacy low price viagra how to buy viagra online safely viagra nz buy cheap viagra online usa buying viagra in china can you buy viagra without a prescription can you buy viagra at walgreens
Cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:16 ق.ظ

You made your point.
prescription doctor cialis cipla cialis online viagra or cialis enter site very cheap cialis safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg best price fast cialis online
Hellen
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:14 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is in fact good.
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
Quality content is the main to interest the people to pay a quick visit the site, that's what this
website is providing.
What causes pain in the Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 05:32 ب.ظ
Usually I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very
pressured me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me.
Thank you, quite nice article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30