تبلیغات
دهکده زبان - آموزش اصطلاحات
چهارشنبه 4 خرداد 1390  01:45 ب.ظ


اصطلاح شماره 1

Horse of a different color

معنی: یک موضوع دیگر، یک مطلب کاملاً متفاوت، وصله ناهمرنگ

Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one's prank is quite a different matter.

اریک دوست دارد با دوستانش شوخی کند، اما مواظب است که کسی از شوخی‌های او ناراحت نشود. شوخی‌ای که کسی را ناراحت کند یک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن یک چیز است و آزردن دیگری با شوخی چیز دیگری است.

 

اصطلاح شماره 2

Take it on the lamb

معادل فارسی: در رفتن

Poor Rich has always had his problems with the police. When he found out that they were after him again, he had to take it on the lamb. In order to avoid being caught and thrown in jail, he was forced to flee in a great hurry.

بیچاره ریچارد همیشه بـا پلیس مشکل داشته. وقتی فهمیـد که اونا دنبالش هستند، مجبـور شد در بره. برای اینکه گیر نفته و تو زندون نیفته مجبور شد به سرعت فرار کنه.

 

اصطلاح شماره 3

Cat got your tongue

معادل فارسی: موش زبانت را خورده (خجالتی)

What's the matter? Cat got your tongue?

موضوع چیه؟ موش زبونت رو خورده؟ (یعنی چرا حرف نمی‌زنی)

  

 

Get in someone's hair

معنی: کسی را اذیت کردن

- I know that the children get in your hair, but you should try not to let it upset you so much.

- Listen, Jim. I can't help it. The children bother me and make me very angry.

- من می‌دونم که بچه‌ها اذیتت می‌کنند، اما باید سعی کنی نذاری این موضوع تو رو خیلی ناراحت کنه.

- ببین جیم. من نمی‌تونم کاریـش کنم. بچه‌هـا منو اذیـت می‌کنند و منو خیلی عصبانی می‌کنند.

 

اصطلاح شماره 5

Jump down someone's throat

معنی: یقه کسی را گرفتن، با عصبانیت با کسی برخورد کردن

You don't have to jump down my throat! I told you that I'd make it home around 11:50. I don't intend to be late!

مجبور نیـستی اینقـدر با عصبانیت با من برخـورد کنی! بهت گفتـم که حـول و حـوش سـاعت 11:50 برمی‌گردم خونه. من قصد ندارم دیر بیام!

 

اصطلاح شماره 6

Shoot off one's mouth

معنی: لاف زدن، غلو کردن

Jim doesn't play tennis very much, but he's always shooting off his mouth about how good he is. Yet he's fooling nobody. Jim is somewhat of a braggart and everyone knows that he gives opinions without knowing all the facts and talks as if he knew everything about the game.

جیم زیاد تنیس بازی نمی‌کنه، اما همیشه در مورد اینکه چقدر خوب بازی می‌کنه غلو می‌کنه. البته اون کسی رو دست نمی‌ندازه. جیم تا اندازه‌ای یک «لاف زن» هستش و همه می‌دونند که بدون اینکه همه چیز رو بدونه ابراز عقیده می‌کنه و طوری حرف می‌زنه که انگار همه چیز رو درباره بازی می‌دونه.

 

اصطلاح شماره 7

Pull someone's leg

معنی: کسی را دست انداختن

- Hey, Al, I was invited to be a judge for the contest.
-
Oh, really? You're pulling my leg!

- هی، اَل، من برای داوری تو اون مسابقه انتخاب شدم.
- واقعاً؟ تو داری من رو دست می‌ندازی!

 

اصطلاح شماره 8

Get off someone's back

معنی: دست از سر کسی برداشتن

- Hey, John. I'm bored. Come on, let's go out and do something
-
Sorry, I'm right in the middle of studying for a physics exam. I won't be able to make it tonight
-
You've been studying for a long time. Why don't you take a break?
-
Get off my back! I can't go anywhere!
-
OK, I'll stop bothering you only if you promise to let me know the minute you're finished.

- هی، جان. من خسته شدم. بیا بریم بیرون یه کاری بکنیم.
- متأسفم، الآن دارم خودم رو برای یک امتحان فیزیک آماده می‌کنم. امشب نمی‌تونم بیام.
- تو خیلی وقته که داری درس می‌خونی. چرا یک کم استراحت نمی‌کنی؟
- دست از سرم بردار! من هچ جا نمی‌تونم بیام!
- باشه، دیگه اذیتت نمی‌کنم فقط به این شرط که قول بدی هر موقع کارت تموم شد بهم بگی.

 

اصطلاح شماره 9

People who live in glass houses shouldn't throw stones

توضیح: وقتی کسی خودش هم مقصر است نباید دیگران را سرزنش کند.

Janet has often criticized her friend, Lois for driving too fast, yet she herself has had her license suspended for exceeding the speed limit. Lois once tried to tell her that people who live in glass houses shouldn't throw stones, but it didn't do much good. Janet simply didn't accept the fact that she should not pass judgment on other people when she is just as bad as they are.

 

جانت همیشه دوستش لوئیس را بخاطر اینکه با سرعت زیاد رانندگی می‌کند، سرزنش می‌کند، درحالیکه خودش بخاطر سرعت غیرمجاز گواهی‌نامه‌اش توقیف شده است. لوئیس یک دفعه سعی کرد به او بگوید که وقتی خودت هم مقصر هستی نباید دیگران را سرزنش کنی، اما این زیاد فایده نداشت. جانت این حقیقت را قبول نکرد که نباید در مورد دیگران حکم صادر کند وقتی که به اندازه آنها مقصر است.

 

اصطلاح شماره 10

Fishy

معنی: عجیب، مشکوک

When the security guard saw a light in the store, it seemed to him that there was something fishy going on. He called the central office and 
explained to his superior that he thought something  strange and suspicious was occurring.

وقتی نگهبان نوری را در مغازه مشاهده کرد، به نظرش رسید که چیز مشکوکی در حال اتفاق بود. او با دفتر مرکزی تماس گرفت و به مافوقش گفت که به گمان او چیز عجیب و مشکوکی در حال وقوع بود.

  

اصطلاح شماره 11

Go to the dogs

معنی: مخروبه شدن

Have you seen their house lately? It's really gone to the dogs
It's true that it has become run-down and in serious need of repair, but I'm sure that it can be fixed up to look like new.

اخیراً خانه آنها را دیده‌ای؟ آن واقعاً به مخروبه تبدیل شده است. این درست است که مخروبه شده است و به تعمیرات اساسی نیاز دارد، اما من مطمئنم که می‌تواند (طوری) تعمیر شود که نو به نظر برسد.

 

اصطلاح شماره 12

All thumbs

معادل فارسی: دست و پا چلفتی، بی دست و پا

- Hey, Bea. Can you help me out? I don't seem to be able to button up the back of my dress.
- Sure. Let's see if I can do it for you.
- I guess I'm all thumbs because I'm so nervous. I'm already late for my date.
- Well, I suppose that being so nervous would make you clumsy and awkward. But don't worry, I'm sure your date will wait.

- هی،بی. می‌تونی کمکم کنی؟ فکر نمی‌کنم بتونم دکمه‌های عقب لباسم رو ببندم.
-
البته. بزار ببینم می‌تونم این کار رو برات بکنم.
-
فکر کنم دست و پا چلفتی شدم آخه خیلی عصبی هستم. الآن برای قرار ملاقات دیرم شده.
-
خب، گمان کنم عصبی بودن تو رو اینقدر بی‌دست و پا می‌کنه. اما نگران نباش، مطمئنم که دوستت منتظر می مونه.

 

اصطلاح شماره 13

Not to have a leg to stand on

توضیح: دلیلی برای اثبات سخن خود نداشتن

He won't have a leg to stand on unless he can prove that ...

او دلیلی برای اثبات گفته خود نخواهد داشت مگر اینکه بتواند ثابت کند که ...

Without evidence, we don't have a leg to stand on.

بدون مدرک ما هیچ دلیلی برای اثبات گفته خود نداریم.

 

اصطلاح شماره 14

Shake a Leg

معنی: شتاب کردن، عجله کردن

- Mary, you always take such a long time to put on your makeup. Come on, shake a leg!
- I'll be finished in a minute. Be patient.
- You've got to hurry or else we won't arrive on time to see the last show.

- مری، تو همیشه کلی طول می‌کشه که خودت رو آرایش کنی. بجنب دیگه!
-
تا یک دقیقه دیگه کارم تموم می‌شه. صبر داشته باش.
-
باید عجله کنی، وگر نه برای دیدن آخرین نمایش به موقع نمی‌رسیم.

 

اصطلاح شماره 15

Stick Out One's Neck

معنی: ریسک کردن، خطر کردن

Why should I stick my neck out for them?

چرا باید خودم را به خاطر آنها به خطر بیاندازم؟

 

اصطلاح شماره 16

Holy cow!

توضیح: از این اصطلاح بیشتر برای بیان احساساتی مانند غافلگیری یا عصبانیت استفاده می‌شود. این اصطلاح میان نوجوانان بسیار شایع است.

"Holy Cow!" she said as she saw his car after the horrible accident.

او وقتی ماشینش را پس از آن تصادف وحشتناک دید گفت: «خدای من!»

Holy cow! How did she do that?

خدای من! او چطور این کار را کرد؟

 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
where can i order viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

You actually explained that adequately.
where i can buy viagra viagra usa pharmacy how to buy viagra online online viagra no prescription where to order viagra online can i buy viagra at walmart order viagra buy viagra online india where can i buy cheap viagra viagra nz buy
levitra vs cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:58 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buy online cialis 5mg cialis 5mg prix generic cialis soft gels cialis sans ordonnance cialis for daily use buy cialis cialis 10 doctissimo look here cialis order on line try it no rx cialis we like it cialis soft gel
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:04 ب.ظ

Tips effectively used.!
safe dosage for cialis dosagem ideal cialis where to buy cialis in ontario what is cialis buy original cialis generic cialis in vietnam buy cialis online legal generic cialis soft gels cialis 5 mg cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:28 ب.ظ

Useful data. Thanks.
i recommend cialis generico female cialis no prescription cialis e hiv cialis cuantos mg hay cialis cuantos mg hay generic cialis 20mg uk cialis farmacias guadalajara callus buy cialis uk no prescription where do you buy cialis
Viagra prices
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:37 ق.ظ

Thank you, I appreciate this.
where to purchase viagra online where to buy viagra online without prescription viagra from usa pharmacy low price viagra how to buy viagra online safely viagra nz buy cheap viagra online usa buying viagra in china can you buy viagra without a prescription can you buy viagra at walgreens
Cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:16 ق.ظ

You made your point.
prescription doctor cialis cipla cialis online viagra or cialis enter site very cheap cialis safe site to buy cialis online cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg best price fast cialis online
Hellen
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:14 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is in fact good.
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
Quality content is the main to interest the people to pay a quick visit the site, that's what this
website is providing.
What causes pain in the Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 05:32 ب.ظ
Usually I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very
pressured me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me.
Thank you, quite nice article.
low vitamin d foot pain
پنجشنبه 8 تیر 1396 11:43 ق.ظ
This is the perfect blog for everyone who wishes to find out about this
topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not
that I really will need to?HaHa). You certainly
put a brand new spin on a subject that has been written about for a
long time. Great stuff, just great!
too much vitamin d foot pain
چهارشنبه 7 تیر 1396 03:44 ب.ظ
Loving the info on this site, you have done outstanding job
on the posts.
foot pain chart
سه شنبه 6 تیر 1396 06:37 ب.ظ
First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying
to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!
std home test
شنبه 3 تیر 1396 02:28 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در
مفروضات و شما ممکن است را سادگی به
کمک پر کسانی که شکاف. در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا بود در گم.
Healurheels.Sosblogs.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 08:30 ب.ظ
For the reason that the admin of this web site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due
to its feature contents.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:17 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
that I've truly enjoyed surfing around your weblog posts.
In any case I will be subscribing in your feed and I'm hoping you write again very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر